تماس با تم بانک

توجه داشته باشید برای سایر موارد میتوانید با ایجاد تیکت موارد خود را پیگیری بفرمایید , بعد از ورود به حساب کاربری به
لینک روبرو مراجعه بفرمایید: http://themebank.ir/support/

شماره تلفن ویژه : ۰۲۵۳۲۹۲۰۹۸۶ (شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸:۳۰ و روز های پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰)

پیگیری تراکنش های ناموفق : ۰۹۱۲۴۵۱۴۸۷۴ مربوط به تم بانک

نظرات، پیشنهادات و … خود را به آدرس ایمیل info@themebank.ir ارسال فرمایید.